1. Anasayfa
 2. Virtual Apps-Desktops

Citrix Virtual Apps & Desktops – Printer Tasarımı

Citrix Virtual Apps & Desktops – Printer Tasarımı
0

Bu yazımda sizlere Citrix Virtual Apps and Desktops ortamınızda Printer tasarımlarınızı nasıl kurgulayabileceğiniz hakkında bilgiler vereceğim.

Citrix Virtual Apps and Desktops, çeşitli yazdırma çözümlerini desteklemektedir. Uygun baskı çözümünü planlamak ve başarıyla uygulamak için mevcut teknolojileri, bunların avantajlarını ve sınırlamalarını anlamak önemlidir.

Yazıcı Sağlama

Citrix Virtual Apps and Desktops oturumunun başlangıcında yazıcı oluşturma işlemine yazıcı sağlama adı verilir. Birden çok yaklaşım mevcuttur:

User Added

Kullanıcıların manuel olarak yazıcı eklemesine izin verilmesi, onlara rahatlıkla yazıcıları seçme esnekliği sağlar. Network tabanlı yazıcıları manuel olarak eklemenin dezavantajı, yazıcı yolunun bilinmesi gerektiğidir. Yerel yazıcı sürücüsünün işletim sisteminde bulunmaması ve Citrix Universal Print Driver’ın uyumlu olmaması ihtimali vardır. Kullanıcının bu durumlarda idari yardım alması gerekir. Yazıcıları manuel olarak eklemek, aşağıdaki durumlarda en uygun olanıdır:

 • Kullanıcılar, aynı istemci cihazı kullanarak (örneğin, bir dizüstü bilgisayar veya tablet kullanarak) farklı konumlar arasında dolaşıyorsa
 • Kullanıcılar, yazıcı atamaları nadiren değişen birimlerde çalışıyorsa
 • Kullanıcılar, gerekli yazıcı sürücülerini yüklemek için yeterli haklara sahip kişisel bilgisayarlara sahipse

Auto Created

Auto Created, oturum açma işlemi sırasında istemci cihazda kullanılabilir yazıcıları kullanıcının sanal ortamında oluşturmaya çalışan bir dinamik sağlama biçimidir. Yerel olarak bağlı ve Network tabanlı yazıcılar, yazıcılar otomatik olarak oluşturulduğunda dahil edilir. Tüm istemci yazıcıların otomatik olarak oluşturulması, oturum açma işlemi sırasında her yazıcıyı numaralandırdığı için oturum açma süresini artırabilir.

Session-Based

Session Printers, kullanıcılara her oturumun başlangıcında bir Citrix Policy ile atanan Network tabanlı bir yazıcılar kümesidir.

Policy ile, kullanıcı ismine, grubuna, cihaz IP’sine vb. kriterlere göre yazıcılar atanabilmektedir . Citrix, aşağıdaki durumlarda bu yazdırma türünün kullanılmasını önerir:

 • Kullanıcılar, aynı uç nokta cihazını kullanarak (örneğin, bir dizüstü bilgisayar veya tablet kullanarak) farklı konumlar arasında dolaşıyorsa
 • Doğrudan Network tabanlı yazıcılara bağlanamayan bir ince istemci kullanıyorsa

Session Printers, “Session Printers” veya “Printer Assignments” Policy’si kullanılarak atanabilir. Bir Site, Active Directory grubu veya OU için varsayılan yazıcıları ayarlamak üzere “Session Printers” politikasını kullanabilirsiniz. Büyük bir yazıcı grubunu birden çok kullanıcıya atamak için “Printer Assignments” ayarını kullanabilirsiniz. Her iki politika da etkinleştirilir ve yapılandırılırsa, oturum yazıcıları tek bir listede birleşir.

Universal Printer

Citrix Universal Printer, genel bir yazıcı nesnesidir. VDA, bir oturumun başında yazıcıyı otomatik olarak oluşturur ve bir yazdırma cihazını temsil etmez. Citrix Universal Printer’ı kullanırken, oturum açma sırasında mevcut istemci yazıcılarının numaralandırılmasına gerek yoktur. Yazıcı numaralandırmayı atlamak, kaynak kullanımını ve kullanıcı oturum açma sürelerini önemli ölçüde azaltabilir. Varsayılan olarak, Citrix Universal Printer, istemcinin varsayılan yazıcısına yazdırır. Yöneticiler, kullanıcının uyumlu yerel veya Network tabanlı yazıcılardan herhangi birini seçmesine izin vermek için bu davranışı değiştirebilir. Citrix Universal Printer, aşağıdaki senaryolar için en uygunudur:

 • Kullanıcı, her oturumda değişiklik gösterebilen hem yerel hem de Network tabanlı birden çok yazıcıya erişimi gerekiyorsa
 • Kullanıcının oturum açma performansı öncelikliyse ve Citrix Policy’de “Wait for printers to be created” ayarı etkinleştirilmişse.
 • Kullanıcı, Windows tabanlı bir cihazda veya ince istemcide çalışıyorsa

Yazıcıları bir Citrix oturumuna sağlamaya yönelik diğer seçenekler de mevcuttur, örneğin:

 • Active Directory Group Policy
 • 3rd Print çözümleri

Yazıcı Sürücüleri

Citrix Virtual Apps and Desktops’ta yazıcı sürücülerini yönetmek, özellikle yüzlerce yazıcının bulunduğu büyük ortamlarda karmaşık olabilir. Citrix Virtual Apps and Desktops’ta, yazıcı sürücüsü yönetimine yardımcı olmak için çeşitli yöntemler mevcuttur.

User Installed

Bir Citrix Virtual Apps and Desktops oturumuna bir yazıcı eklerken, yerel yazıcı sürücüsünün kullanılamaması sorunu olabilir ve kullanıcı eksik yazıcı sürücülerini manuel olarak kurabilir. Birçok farklı yazıcı sürücüsü, ortam içinde tutarsızlıklara neden olan çeşitli kaynaklara potansiyel olarak yüklenebilir. Yazdırma sorunlarının giderilmesi ve yazıcı sürücülerinin bakımı, barındırılan her kaynakta farklı yazıcı sürücüsü setleri yüklü olabileceğinden çok zor hale gelir. Tutarlılığı sağlamak ve sorun gidermeyi basitleştirmek için Citrix, kullanıcı tarafından yüklenen sürücüleri önermemektedir.

Automatic Installation

Bir Citrix Virtual Apps and Desktops oturumu içinde bir yazıcı bağlarken, VDA gerekli yazıcı sürücüsünün işletim sisteminde halihazırda mevcut olup olmadığını kontrol eder. Yazıcı sürücüsü yoksa, yerel yazıcı sürücüsü otomatik olarak yüklenir. Kullanıcılar birden çok uç nokta ve konum arasında dolaşıyorsa, kullanıcılar her bağlandıklarında farklı bir VDA’ya erişebildikleri için oturumlar arasında tutarsızlıklar ortaya çıkabilir. Bu tür bir senaryo ortaya çıktığında, yazdırma sorunlarını giderme ve yazıcı sürücülerinin bakımı zorlaşabilir. Her VDA, farklı bir yazıcı sürücüsü setine sahip olabilir. Tutarlılığı sağlamak  ve sorun gidermeyi basitleştirmek için Citrix, otomatik olarak yüklenen sürücülerin kullanılmasını önermemektedir.

Universal Print Driver

Citrix Universal Printer Driver (UPD), çoğu yazıcıyı desteklemek için tasarlanmış, aygıttan bağımsız bir yazdırma sürücüsüdür. Citrix UPD, ana görüntüde gereken sürücü sayısını azaltarak yönetimi basitleştirir. Otomatik olarak oluşturulan istemci yazıcılar için, sürücü uygulamanın çıktısını kaydeder ve herhangi bir değişiklik yapmadan uç nokta cihazına gönderir. Uç nokta, işi yazıcıya yazdırmayı tamamlamak için yerel, aygıta özgü sürücüleri kullanır. UPD, bu işlevi Network yazıcılarında da kullanılması için Citrix Universal Print Server ile birlikte kullanılabilir.

Yazıcı Yönlendirme

Yazdırma işleri farklı yollar boyunca yönlendirilebilir: bir istemci cihaz veya bir yazdırma sunucusu aracılığıyla.

Client Device Routing

Yerel olarak bağlı yazıcılara sahip istemci aygıtları, yazdırma işlerini doğrudan istemci aygıtından yazıcıya yönlendirir.

Windows Print Server Routing

Varsayılan olarak, otomatik oluşturulan Network tabanlı yazıcılara gönderilen yazdırma işleri, kullanıcının oturumundan yazdırma sunucusuna yönlendirilir. Ancak, aşağıdaki koşullardan herhangi biri doğru olduğunda yazdırma işi istemci cihaz üzerinden bir geri dönüş yolunu izler:

 • Oturum, Print Server ile bağlantı kuramıyorsa
 • Print Server, Trust ilişkisi kurulmamış farklı bir etki alanında bulunuyorsa
 • Yerel yazıcı sürücüsü, kullanıcının oturumu içinde kullanılamıyorsa

Citrix Universal Print Server Routing

Bu yöntemde , Windows Print Server Routing ile aynı işlemi izler. Tek fark, Windows’un kullanıcının oturumu ile Citrix Universal Print Server arasında Universal Print Driver’ı kullanmasıdır.
Yazdırma işi yönlendirmeyle ilgili ayrıntılar, yazıcı sağlama yöntemine bağlıdır. Otomatik oluşturulan ve kullanıcı tarafından eklenen yazıcılar, yazdırma işlerini aşağıdaki diyagramlara göre yönlendirebilir:

Ancak, VDA yazıcıları Session Printers olarak sağlarsa, yazdırma işi yönlendirmesi biraz değişir. İşler artık kullanıcının uç nokta cihazı üzerinden ve oturumdan Print Server’a yönlendirilemez.

Citrix, önerilen seçeneği uç nokta aygıtının ağ konumuna, kullanıcının oturumuna ve yazdırma sunucusuna dayandırır.

Client Device Routing

 • Yerel olarak bağlı yazıcı uygulamaları için kullanın.
 • Bir Windows uç nokta cihazı ve yazıcısı, Windows Print Server ile aynı yüksek hızlı, düşük gecikmeli ağ üzerindeyse kullanın.

Windows Print Server Routing

 • Yazıcı, Windows Print Server ve kullanıcı oturumu ile aynı yüksek hızlı, düşük gecikmeli ağda ise kullanın.

Citrix Universal Print Server Routing

 • Windows olmayan uç nokta aygıtı ve yazıcı, Windows Print Server ile aynı yüksek hızlı, düşük gecikmeli ağ üzerindeyse kullanın.

Yazdırma Sunucusu Yedekliliği

Citrix Universal veya Windows Print Server ile Network tabanlı yazıcıları yönetirken Redundancy’i yapılandırın. Yedeklilik, baskı sunucusunun tek bir hata noktası olmasını ortadan kaldırır. Bunun için, Citrix Universal Print Server yedekliliğini bir Citrix Policy içinde tanımlayın.

Senaryo

Bir medya şirketi, şirket merkezinde ince istemciler ve Windows tabanlı iş istasyonları kullanıyor. Şirkette, Network tabanlı yazıcılar yerleştirilmiş olsun (her katta bir tane). Windows Print Server veri merkezinde bulunuyor ve Network yazıcılarını yönetmektedir. Şirket, Citrix Virtual Apps and Desktops çözümünü veri merkezinde barındırmaktadır.

Bölgesel bir ofiste, ağa bağlı yazıcılara sahip çok sayıda Windows, Linux ve Mac uç nokta cihazı vardır. Uzak bir şube ofisinde, yerel olarak bağlı yazıcılara sahip birkaç Windows iş istasyonu bulunur.

Bu senaryoda şirket 3 (üç) farklı yazdırma stratejisi uygulamıştır:

Genel Merkez

Merkez kullanıcıları, Citrix Virtual Apps and Desktops oturumu içinde yazdırmak için bir Citrix Universal Print Server kullanır. Windows tabanlı iş istasyonları yerel yazıcı sürücüleri gerektirmez. Katlardaki yazıcıyı varsayılan yazıcı olarak bağlayan, her kat için bir Session Printer policy yapılandırılır. Policy’ler, yakın yazdırma için ince istemcinin Subnet’ine göre filtrelenir.

BT personeli, Quality of Service (QoS) policy uygulandı. QoS Policy, tüm diğer ağ trafiğine göre TCP 1494 ve TCP 2598 bağlantı noktalarında gelen ve giden ağ trafiğine öncelik verir. QoS Policy’ler, büyük baskı işlerinin HDX kullanıcı oturumlarını etkilemesini önlemektedir.

Bölge Ofisi

Bölge ofisinde bir Universal Print Server kuruldu. Baskı işi için Universal Print Driver kullanıldı ve kullanıcının oturumundan WAN üzerinden Universal Print Server’a iletildi. Baskı işi daha sonra ofisteki ağa bağlı yazıcıya yönlendirildi.

Şube Ofis

Tüm şube kullanıcıları Windows tabanlı iş istasyonlarında çalıştığından, şube kullanıcıları Citrix Universal Printer Driver ile otomatik oluşturulan istemci yazıcıları kullanır. Baskı işi ICA üzerinden yönlendirildiği için, baskı verisi sıkıştırılır ve bu da bant genişliğinden tasarrufu sağlar. Citrix Universal Print Driver, kullanıcının HDX oturumu dahilinde, yazıcı modeli hakkında endişe duymadan tüm istemci bağlantılı yazıcıların kullanılmasını garanti eder.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir