1. Ana Sayfa
 2. Citrix Cloud

Citrix DaaS | Local Host Cache ve HA Mimarisi

Citrix DaaS | Local Host Cache ve HA Mimarisi
+ - 0

LHC, Citrix DaaS ortamında bulunan Cloud Connector ve Citrix Cloud arasında iletişim kurulmadığında hizmetin devam etmesi için brokering işlemlerine olanak tanır. LHC, ağ bağlantısı 60 saniye boyunca kesildiğinde devreye girer.

Local Host Cache (LHC) Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD) hizmetinde, bir sigorta poliçesi olarak düşünülebilir. Bu sigorta poliçesi, herhangi bir nedenle (kesintiler, bağlantı sorunları, internet kesintileri vb.), Citrix Cloud Connector Citrix brokering hizmetiyle  iletişim kuramadığında devreye girer. Bir Resource Location ile Cloud brokar arasındaki bir iletişim arızası, son kullanıcı tarafını kötü etkileyebilir. LHC ise bu tür son kullanıcı etkisini azaltmak için tasarlanmıştır.

Local Host Cache, Cloud brokar ile bağlantı yeniden kurulana kadar broker sorumluluklarını üstlenmek için bir araya gelen birkaç hizmet ve bileşenin birleşimidir.

LHC Veri İçeriği

LHC, ana veritabanındaki bilgilerin bir alt kümesi olan aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Siteden yayınlanan kaynaklara haklar atanan kullanıcı ve grupların kimlikleri.
 • Siteden yayınlanmış kaynakları şu anda kullanan veya yakın zamanda kullanmış olan kullanıcıların kimlikleri.
 • Sitede yapılandırılan VDA makinelerinin (Remote PC dahil) kimlikleri.
 • Yayınlanmış kaynaklara bağlanmak için aktif olarak kullanılan Citrix Workspace uygulama makinelerinin kimlikleri (adları ve IP adresleri).

Ayrıca, ana veritabanı kullanılamıyorken kurulmuş olan aktif bağlantılara ilişkin bilgileri de içerir:

 • Citrix Workspace uygulaması tarafından gerçekleştirilen herhangi bir istemci makine uç noktası analizinin sonuçları.
 • Siteyle ilgili altyapı makinelerinin (Citrix Gateway ve StoreFront sunucuları gibi) kimlikleri.
 • Kullanıcıların son etkinliklerinin tarihleri, saatleri ve türleri.

Cloud Connector Bileşenleri

Citrix Cloud Connector içinde Local Host Cache işlemleri için gerekli olan birkaç bileşen vardır.

 • Configuration Synchronizer Service: CSS, herhangi bir yapılandırma değişikliği yapılıp yapılmadığını görmek için Cloud Broker ile (her 60 saniyede bir) düzenli aralıklarla kontrol eder. Değişiklikler, yönetici tarafından başlatılabilir (bir teslimat grubu özelliğinin değiştirilmesi gibi) veya sistem eylemleri (makine atamaları gibi) olabilir. Değişiklikler algılandığında, CSS, değişiklikleri Cloud broker’dan  bağlayıcı makinelere eşitler.
 • LocalDB: CSS, yapılandırma verilerini bir Microsoft SQL Server Express LocalDB veritabanına aktarır. Her eşitleme işlemi için veritabanının yeni bir örneği oluşturulur. Senkronizasyon başarıyla tamamlandıktan sonra, en son oluşturulan veritabanı bulutta bulunan bir önceki veritabanın yerini alır.
 • High Availability Service : Yüksek Kullanılabilirlik Hizmeti (HA Hizmeti), bir kesinti sırasında brokering işlevini sağlayan bir servistir. 
 • Remote Broker Provider:
  • Citrix Virtual Delivery Agent (VDA) ve Cloud Broker arasında proxy geçiş iletişimi görevi görür
  • Şirketi içi StoreFront veya şirket içi ADC ile çeşitli Citrix Cloud hizmetleri arasında proxy geçiş iletişimi görevi görür
  • HA modu ve normal çalışma arasında bir kaynak konumunun ne zaman değiştirileceğini belirler.

High Availability Mod

Citrix Cloud Connector, yönetici müdahalesi olmadan otomatik olarak HA moduna girme veya bu moddan çıkma yeteneğine sahiptir. HA modu aşağıdakilerden herhangi biri tarafından tetiklenebilir:

 • StoreFront enumarate veya Launch isteklerinde sorun
 • VDA ve Cloud Broker arasındaki iletişimin aktarılamaması
 • Launch işlemi  sırasında şirket içi ADC adına CVAD hizmetine STA isteklerinin sunulmaması

HA modu sırasında, HA Hizmeti birkaç önemli aracılık işlevini üstlenir, kaynakları sıralar, aracılar oturumu başlatır ve VDA kayıtlarını kabul eder. Ek olarak, HA Hizmeti bir STA sağlayıcısı olarak hareket eder. Birden çok Cloud Connector bulunan bir kaynak konumunda, HA Hizmetleri bir seçim sürecinin parçası olarak birbirleriyle iletişim kurar . Bu seçim süreci, HA modu tetiklenirse, HA Hizmetinin hangi örneğinin devralacağını belirler.

 HA Moduna Geçiş ve Çıkış

HA moduna geçiş kararı, numaralandırmaya ve belirli bir Cloud Connector örneği üzerinden akan trafiği başlatmaya bağlıdır. Yalnızca StoreFront’ta Delivery Controller olarak yapılandırılan connector makine, HA modu algılama ve geçişini destekleyecektir. Bu optimizasyon, gereksiz VDA kayıtlarını önlemek için gereklidir.

HA moduna girme ve çıkma döngüsünün tamamı boyunca birkaç durum vardır. Working Normally durumu sırasında , tüm bileşenler sağlıklıdır ve tüm brokering işlemleri Cloud Broker tarafından gerçekleştirilir. CSS, yapılandırmaları Cloud Broker’dan Connector makinelere etkin bir şekilde çoğaltır.

Bileşenlerden bazılarının sağlıklı rapor vermemesi durumunda bağlayıcı, Pending HA durumuna geçer. Bu durumdayken, sonraki eylem planını belirlemek için kapsamlı bir health check kontrolü başlatılır. Connector’ler, sağlık durumlarını belirlemek için kaynak konumundaki diğer Connector’ler ile etkileşime girer. Pending HA’den HA’ye geçme kararı, belirli bir kaynak konumundaki tüm Connector’lerin sağlık durumuna bağlıdır. Sistem durumu denetimleri başarılı olursa, Connector Working Normally durumuna geri döner. Alternatif olarak, sistem durumu denetimleri başarısız olmaya devam ederse, Connector’ler HA durumuna geçer.

Inital HA durumu sırasında , Connector’deki HA servisi brokering sorumluluklarını üstlenir. Geçerli kaynak konumundaki Cloud broker’a kaydedilen tüm VDA’lar, Connector’deki HA servisine kaydolur. Initial HA’nın sonunda, health check kontrolleri başlatılır. Tüm sistem durumu denetimleri başarılı olursa, durum Pending Recovery moduna geçer, aksi takdirde durum Extended HA’e geçer.

Extend HA dönemi boyunca sistem durumu denetimleri devam eder ve tüm sistem durumu denetimleri başarılı olduğunda, durum Pending Recovery durumuna geçer. Bir Connector’un Extended HA durumunda kalması için maksimum süre yoktur.

Pending Recovery , tüm bileşenlerin sağlıklı olduğu bir bekleme süresi işlevi görür. Pending Recovery sırasında sistem durumu denetimlerinden herhangi biri başarısız olursa, durum Extended HA’e geri döner. Pending Recovery döneminin tamamı boyunca tüm sistem durumu denetimleri başarılı olursa, durum Working Normally durumuna geçer. Bu geçişle birlikte, HA modundan çıkılır ve kaynak konumunda VDA’lar artık Cloud Broker’a register olur.

Multi Resource Location

Cloud Broker, birden çok kaynak konumunda tüm dağıtımın bir görünümüne sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak, HA modundayken, her kaynak konumu kendi bağımsız bölmesi haline gelir ve her kaynak konumunda seçilen ikincil brokar, brokering işlemlerini yalnızca o kaynak konumu içindeki VDA’lar için yönetir. Bu tasarım, StoreFront’un VDA iş yüklerini içeren tüm kaynak konumlarından tüm Cloud Connector’leri içerecek şekilde yapılandırıldığından emin olmak için kritik bir nedendir. StoreFront daha sonra Launch isteklerini dağıtabilir ve kullanıcıları birden çok kaynak konumu arasında etkin bir şekilde dengeleyebilir.

VDA Registrations

Kesinti başladığında, seçilen ikincil broker mevcut VDA kayıt verilerine sahip değildir, ancak bir VDA onunla iletişim kurduğunda bir kayıt işlemi tetiklenir. Bu süreç sırasında, seçilen ikincil brokar, o VDA için geçerli oturum bilgilerini de alır. VDA, broker ile en az 5 dakikada bir iletişim kurar. Son sinyalin ne zaman tamamlandığına bağlı olarak, bir VDA’nın Cloud Broker’dan seçilen ikincil broker’a geçişi gerçekleştirmesi ve seçilen ikincil brokar ile kaydı tetiklemesi 5 dakika kadar sürebilir.

Seçilen ikincil brokar bağlantıları yönetirken, Remote Broker Provider Citrix Cloud bağlantısını izler. Bağlantı yeniden kurulduğunda, Remote Broker Provider, seçilen ikincil broker’a bağlantı bilgilerini dinlemeyi bırakması talimatını verir ve brokering işlemlerini Cloud broker’a aktarmaya devam eder. Bir VDA Remote Broker Provider ile bir sonraki iletişim kurduğunda, başka bir kayıt işlemi tetiklenir. Seçilen ikincil brokar, önceki kesintiden kalan tüm VDA kayıtlarını kaldırır. CSS, Citrix Cloud’da yapılandırma değişikliklerinin meydana geldiğini öğrendiğinde bilgileri eşitlemeye devam eder.

Multi Cloud Connector

Citrix, her kaynak konumunda/bölgesinde en az 2 connector kurulmasını önerir. Her bölgede, bir kesinti olması durumunda hangi connector makinenin brokering sorumluluklarını üstleneceğini HA Hizmetlerinin bildiğinden emin olmak için sürekli olarak çalışan bir seçim süreci vardır. Hem normal işlemler sırasında hem de HA modunda çalışırken bu seçim süreci hep olur.

CSS, ikincil broker’a kaynak konumundaki tüm Cloud Connector’ler hakkında rutin olarak bilgi sağlar. Bu bilgilere sahip olan her connector, kaynak konumunda çalışan tüm eş connecter’leri bilir. İkincil broker’lar, birbirleriyle ayrı bir kanalda iletişim kurar. Bu hizmetler, bir kesinti olursa bölgede seçilen ikincil broker’ı belirlemek için üzerinde çalıştıkları makinelerin FQDN isminin alfabetik bir listesini kullanır. HA modundayken, seçilen ikincil brokar, brokering sorumluluklarını üstlenirken, bölgedeki diğer ikincil broker’lar gelen bağlantı ve VDA kayıt isteklerini aktif olarak reddeder.

Seçilmiş bir ikincil brokar, bir kesinti sırasında başarısız olursa, başka bir ikincil broker bağlantıları devralmak üzere seçilir ve VDA’lar yeni seçilen ikincil broker’a kaydolur. HA modu sırasında bir connector yeniden başlatılırsa:

 • Bu connector seçilen ikincil brokar değilse, yeniden başlatmanın hiçbir etkisi olmaz.
 • Bu connector seçilen ikincil brokar ise, farklı bir Cloud Connector seçilir ve VDA’ların yeni seçilen ikincil broker’a kaydolmasına neden olur. Yeniden başlatılan Cloud Connector açıldıktan sonra, brokering görevini otomatik olarak üstlenir ve bu da VDA’ların yeniden kaydedilmesine neden olur. Bu senaryoda, kayıtlar sırasında performans etkilenebilir.

Birden Çok Kaynak Konumuna Sahip LHC

Bir kaynak konumundaki connector’ler arasında yük dengeleme

Şirket içi StoreFront, deposunda yapılandırılan tüm Cloud Connector varsayılan olarak her 60 saniyede bir sinyal mesajı gönderir. Yük dengeleme uygulaması Enumerate ve Launch istekleri için yalnızca sağlıklı Bulut Connector’leri dikkate alınır. Cloud Connector’lere yönelik aynı sinyal isteği, önceki bölümlerde açıklanan HA modu algoritmasına katılmak için Connector’de etkinleştirir. Tüm kaynak konumlarının HA modunda çalışacak şekilde etkinleştirildiğinden emin olmak için, şirket içi StoreFront yapılandırmasında Delivery Controller olarak tanımlanan tüm Cloud Conenctor’lere sahip olduğundan emin olmak çok önemlidir. Uygun StoreFront yapılandırmalarına sahip olunmaması, site HA moduna girdiğinde kapasite kaybına neden olabilir.

Aynı app/vdi yayınlanmış kaynak konumları için HA modu

CVAD hizmet dağıtım modellerinden biri, birden çok kaynak konumu içerir ve tümü kaynak konumlarında aynı uygulamaları ve masaüstlerini yayınlar. Örneğin, tek bir rdsh veya pooled VDI uygulamaları bir dağıtım, tüm kaynak konumlarında tek tip olarak dağıtılabilir.

Böyle bir dağıtım HA modunda çalışırken, kullanıcılar çeşitli yapılandırılmış kaynak konumlarındaki VDA’lardan herhangi birine yönlendirilebilir. Bu senaryoda, StoreFront yükü, çeşitli kaynak konumlarında yapılandırılmış tüm Cloud Connector’lere yönelik istekleri dengeler.

Farklı app/vdi yayınlanmış kaynak konumları için HA Modu

Bir CVAD hizmet dağıtımı, yalnızca kaynak konumlarının belirli bir alt kümesinde kullanılabilen belirli uygulamalara da sahip olabilir. Örneğin, japonca işletim sistemine sahip bir VDI’lar sadece kaynak konumu olarak Japonya’da barındırabilir. Başka bir örnek, kullanıcıya özel ve atamadan sonra belirli bir kaynak konumuna bağlanan statik/atanmış masaüstleridir.

Böyle bir dağıtım HA modunda çalıştığında, bölgeler arası brokering HA modunda kullanılamadığından, uygulama veya masaüstü başlatma isteklerinin, uygulamaların ve masaüstlerinin bulunduğu belirli kaynak konumlarında uygun Cloud Connecter’lere yönlendirilmesi gerekir. 

StoreFront, herhangi bir bölgedeki Cloud Connectors’teki uygulamaları ve masaüstlerini numaralandırır. Numaralandırma bilgileri artık kaynak ile uygulamanın/masaüstünün bulunduğu kaynak konumları arasında bir eşleme içerir. Bu eşleme, kullanıcı başlatma isteklerini belirli kaynak konumlarına yönlendirmek için kullanılır.

Yazar Hakkında

Yorum Yap